Sapa O'Chau
  • Thành lập
  • 2010
  • Mô hình
  • Nhà hàng - cà phê
  • Địa điểm
  • Sapa, Lào Cai