Quỳnh Thoa Mini Mart
  • Thành lập
  • 2016
  • Mô hình
  • Bán lẻ
  • Địa điểm
  • Sapa, Lào Cai