Nhà Hàng Quang Dũng Sapa
  • Thành lập
  • 2012
  • Mô hình
  • Nhà hàng - cà phê
  • Địa điểm
  • Sapa, Lào Cai