Le Gecko Restaurant & Hotel

Sản phẩm sử dụng

Vấn đề

Text

Giải pháp

Text

Vũ Đại Dương

"

Tạm biệt sổ sách kiểm kê, mình và các bạn nhân viên sử dụng phần mềm thấy rất hữu ích và nhẹ nhàng. Phần mềm có phần báo cáo chi tiết từng ngày mà mình đặc biệt yêu thích.

"

Vũ Đại Dương, Manager / Le Gecko

Kết luận

Text

Le Gecko Restaurant & Hotel

Le Gecko Restaurant & Hotel đã tin tưởng và sử dụng Blueky, còn bạn?

HÃY LIÊN HỆ NGAY

Để được trải nghiệm dịch vụ của BlueKy