45345
  • Thành lập
  • 1999
  • Mô hình
  • Bán lẻ
  • Địa điểm
  • Hà Nội