• Phát trực tuyến chất lượng phim HD và âm nhạc
  • Kết nối các hệ thống bảo mật cho phép Wi-Fi và các sản phẩm gia đình thông minh khác
  • Thiết kế cho nhà <2,000 SQ FT

Tất cả các lợi ích của thiết bị cho gia đình, công thêm :

  • Truyền từ nhiều thiết bị với chất lượng video 4K
  • Lý tưởng cho trò chơi trực tuyến hiệu năng cao
  • Thiết kế cho ngôi nhà> 2,000 SQ FT
Thương hiệu
Nhu cầu sử dụng
Mức giá
Tìm kiếm nâng cao