Đầu nối Jack BNC

Đầu nối Jack BNC

Thương hiệu

20.000₫

Ổ cứng WD 6TB WD60PURX

Ổ cứng WD 6TB WD60PURX

Thương hiệu

7.920.000₫

Ổ cứng WD 4TB WD40PURX

Ổ cứng WD 4TB WD40PURX

Thương hiệu

4.500.000₫

Ổ cứng WD 2TB WD20PURX

Ổ cứng WD 2TB WD20PURX

Thương hiệu

2.580.000₫

Ổ cứng WD 1TB WD10PURX

Ổ cứng WD 1TB WD10PURX

Thương hiệu

1.900.000₫

Nguồn Camera 12v-2A

Nguồn Camera 12v-2A

Thương hiệu

150.000₫

Mắt Camera IP Dahua - DH-IPC-K15P

Mắt Camera IP Dahua - DH-IPC-K15P

Thương hiệu Dahua

2.470.000₫

Mắt Camera Dahua - DH-HAC-HFW1200DP-S3

Mắt Camera Dahua - DH-HAC-HFW1200DP-S3

Thương hiệu Dahua

1.630.000₫

Mắt Camera Dahua - DH-HAC-HFW1000SP-S3

Mắt Camera Dahua - DH-HAC-HFW1000SP-S3

Thương hiệu Dahua

854.000₫

Mắt Camera Dahua - DH-HAC-HFW1200SP-S3

Mắt Camera Dahua - DH-HAC-HFW1200SP-S3

Thương hiệu Dahua

1.140.000₫

1