Blueky sở hữu mạng lưới bán lẻ khắp Việt Nam
cùng sức mạnh của điện toán đám mây

Đối tác phân phối sản phẩm

Nếu bạn đang kinh doanh cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng, bán lẻ phần cứng hoặc thậm chí chưa mở cửa hàng bán lẻ - tất cả đều có cơ hội trở thành dối tác phân phối của Blueky

Tìm hiểu thêm
 

Tư vấn giới thiệu khách hàng

Là chương trình tuyệt vời cho các kế toán viên, khách hàng đã sử dụng phần mềm, chuyên gia tư vấn và bất kỳ ai muốn cung cấp cho khách hàng các giải pháp kinh doanh tốt nhất và nhận hoa hồng có giá trị mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào

Tìm hiểu thêm
 

Đối tác cung cấp sản phẩm

Chúng tôi quan niệm, ba bên đều có lợi trong chuỗi giá trị: Nhà sản xuất - Hệ thống đại lý - Khách hàng

Tìm hiểu thêm
 
 

Câu hỏi thường gặp

Blueky xem con người là một trong những tài sản quý giá nhất

Vẫn cần trợ giúp

Nếu những câu hỏi thường gặp của chúng tôi không giải đáp được những thắc mắc của bạn
vui lòng liên hệ chúng tôi bất cứ lúc nào!

liên hệ