Kết nối với chúng tôi như thế nào?

Thực hiện các bước đơn giản dưới đây để nhanh chóng đưa bạn/doanh nghiệp
của bạn vào danh sách đối tác của Blueky

Để đăng ký tài khoản của bạn, bạn cần phải cung cấp thông tin cần thiết của bạn: ví dụ: tên, số điện thoại, và địa chỉ email.
Nhận được một email yêu cầu bạn kích hoạt tài khoản của bạn. Sau khi kích hoạt tài khoản, bạn sẽ có thể truy cập các dịch vụ đầy đủ các trang web.
Thêm thông tin doanh nghiệp của bạn để xác định bạn là ai, những gì doanh nghiệp của bạn làm...
Sau khi doanh nghiệp của bạn được chấp nhận, doanh nghiệp của bạn sẽ được hiển thị trong bluky.com. Bạn có thể thêm thông tin hoặc chương trình khuyến mại liên quan đến doanh nghiệp của bạn.

Quy trình duyệt

Xác nhận
To make all the information given to us accurate, we have a validation process to make sure that those who submit a business are the real business owners by checking addresses and contact information or making phone calls.
Xét duyệt
After receiving submitted information, we take several days to review the information to make sure that’s appropriate, relevant, and accurate.
On-going Process
We have an on–going process to review the statuses of all members and their listed information to make sure that the information is up to date and accurate.