Nội dung bảo dưỡng: Vệ sinh quạt tản nhiệt, Tra keo tản nhiệt làm mát chipset, Vệ sinh bụi bẩn bam trên mainboard, Thêm dầu cho trục bản lề, Gia cố lại châm ốc bản lề, Vệ sinh màn hình Vệ sinh bàn phím...

Thời gian thực hiện: 30 - 60 phút

MỜI BẠN BÌNH LUẬN HOẶC ĐẶT CÂU HỎI TẠI ĐÂY