Dịch vụ

Cùng trải nghiệm dịch vụ của BlueKy tại Sapa: Sửa chữa máy tính, Sửa chữa và đổ mực máy in ... và nhiều hơn nữa

#
#

Danh sách dịch vụ của BlueKy

Tất cả dịch vụ của BlueKy Sắp xếp theo

Cài đặt máy tính

Giá khoảng: 100.000 đ

Đang phục vụ tại Sapa, Lào Cai
Và sẽ mở rộng trong thời gian sắp tới

Cài phần mềm ứng dụng

Giá khoảng: 50.000 đ

Đang phục vụ tại Sapa, Lào Cai
Và sẽ mở rộng trong thời gian sắp tới

Sửa lỗi ổ cứng

Giá khoảng: 200.000 đ

Đang phục vụ tại Sapa, Lào Cai
Và sẽ mở rộng trong thời gian sắp tới

Cứu dữ liệu ổ cứng

Giá khoảng: 250.000 đ

Đang phục vụ tại Sapa, Lào Cai
Và sẽ mở rộng trong thời gian sắp tới

Thiết lập cấu hình WiFi

Giá khoảng: 50.000 đ

Đang phục vụ tại Sapa, Lào Cai
Và sẽ mở rộng trong thời gian sắp tới

Thiết lập và cài đặt Camera

Giá khoảng: 100.000 đ

Đang phục vụ tại Sapa, Lào Cai
Và sẽ mở rộng trong thời gian sắp tới

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm công nghệ

Giá khoảng: 500.000 đ

Đang phục vụ tại Sapa, Lào Cai
Và sẽ mở rộng trong thời gian sắp tới

Bảo dưỡng máy in

Giá khoảng: 100.000 đ

Đang phục vụ tại Sapa, Lào Cai
Và sẽ mở rộng trong thời gian sắp tới

Vệ sinh và bảo dưỡng máy tính

Giá khoảng: 150.000 đ

Đang phục vụ tại Sapa, Lào Cai
Và sẽ mở rộng trong thời gian sắp tới

Thiết kế Logo thương hiệu

Giá khoảng: 5.000.000 đ

Đang phục vụ tại Sapa, Lào Cai
Và sẽ mở rộng trong thời gian sắp tới

Đổ mực máy in Canon - HP

Giá khoảng: 100.000 đ

Đang phục vụ tại Sapa, Lào Cai
Và sẽ mở rộng trong thời gian sắp tới

Đổ mực máy in Brother - Panasonic

Giá khoảng: 200.000 đ

Đang phục vụ tại Sapa, Lào Cai
Và sẽ mở rộng trong thời gian sắp tới