Chuyên viên

Hoàng Quang Hiệu

Chuyên viên tư vấn giải pháp
Email sales@blueky.com
Mobile 0942768429
5.0
LIÊN HỆ VỚI Hoàng Quang Hiệu

Thông tin cá nhân / Kinh nghiệm

Hiện tại

Đảm nhiệm vai trò đầu tàu, anh hướng đội ngũ kinh doanh Blueky tới một tinh thần làm việc duy nhất mà ở đó khách hàng luôn là thượng đế.

Kinh nghiệm

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT và dày dạn kinh nghiệm làm việc tại Huế, anh có khả năng đưa ra giải pháp của một chuyên gia đầu ngành về công nghệ, đồng thời cũng đầy linh hoạt và nhiệt tình khi tư vấn.

Sở thích cá nhân

Làm vườn, dọn dẹp nhà cửa, kê đồ.