Tải phần mềm quản lý khách sạn neoPMS

Tải phần mềm quản lý khách sạn neoPMS

Chuyên mục: Tải phần mềm vào 22/04/2017, lúc 07:59
Nguyễn Quang Hoàng

CEO & Founder tại Blueky

@ Nguyễn Quang Hoàng

Tải phần mềm cho máy tính

 

 

Phần mềm neoPMS cho hệ điều hành Windows XP, Windows 7, 8 và 10

 

Một số hình ảnh của phần mềm quản lý khách sạn neoPMS

 

MỜI BẠN BÌNH LUẬN HOẶC ĐẶT CÂU HỎI TẠI ĐÂY